top of page
2BBMT2CL2FGB7D7V_0001_00.JPG

Serveis

Proves

Graduació d'ulleres

Els defectes de refracció (miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia) s’han d’explorar amb l'ajuda de l’autorefractòmetre i confirmar mitjançant esquiascòpia, que en nens i nenes s'ha de fer sota cicloplejia. Disposem d'un foròpter que permet graduar de forma ràpida i precisa. En nens i nenes també és molt important explorar detalladament la motilitat ocular extrínseca per descartar estrabismes.

Tomografia de coherència òptica (OCT)

Aquesta exploració permet obtenir una secció de la retina d'alta resolució en tan sols uns segons. La imatge obtinguda ofereix tanta qualitat que ens permet veure les diferents capes cel·lulars retinianes, com si estiguéssim davant una biòpsia "in vivo". Aquesta prova és fonamental en el diagnòstic i seguiment de malalties com la degeneració macular, la retinopatia diabètica i les oclusions venoses de la retina. També és molt útil en el glaucoma per monitoritzar el dany produït a nivell del nervi òptic. Així mateix, és possible practicar una tomografia a la còrnia i a l'angle de la cambra anterior. Recentment, hem incorporat una actualització de l'equip que permet obtenir angiografies sense necessitat d'injectar cap contrast.

Campimetria visual computeritzada

Aquesta prova està bàsicament indicada en el diagnòstic i seguiment del glaucoma, permetent identificar les zones del camp visual danyades per l'augment de la pressió intraocular. Les noves versions de campimetria permeten escurçar el temps de l'exploració sense que la fiabilitat de la prova es vegi compromesa. Així mateix, la campimetria és útil en el diagnòstic de les neuropaties òptiques i de les distròfies retinianes.

Topografia cornial

La topografia cornial permet fer un mapa molt precís de la curvatura i del gruix de la còrnia en tots els seus punts, facilitant el diagnòstic de deformitats com el queratocon. Aquesta prova és molt important per a l'estudi preoperatori de la cirurgia de la miopia i de l'astigmatisme. De la mateixa manera, resulta fonamental per a valorar la possibilitat d'implantar lents introculars multifocals i tòriques (per a la correcció de l'astigmatisme) en la cirurgia de la cataracta. 

Biometria

Aquesta exploració s'utilitza per a calcular la potència en diòptries de les diferents lents intraoculars que s'implanten en la cirugia de la cataracta. 

Tractament de malalties oculars

Cataracta

La cataracta és una de les principals causes de disminució de l'agudesa visual en persones de més de 60 anys al nostre medi. Actualment pot tractar-se de manera satisfactòria amb les modernes tècniques de microcirurgia mínimament invasiva, amb anestèsia tòpica i sense ingrés hospitalari. En el mateix acte quirúrgic s'implanta una lent intraocular, que pot ser multifocal o progressiva i fins i tot pot corregir l'astigmatisme previ del pacient (lent tòrica).

 

El làser YAG permet netejar les opacificacions capsulars de les lents intraoculars que solen produir-se amb el temps en els pacients intervinguts quirúrgicament de cataractes. És un procediment indolor, que no dura més de deu minuts i que es realitza a la mateixa consulta. 

Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE)

La degeneració macular associada a l'edat és la principal causa de ceguesa legal en els països occidentals. La DMAE humida o exudativa és la variant més agressiva, que sense tractament pot provocar una pèrdua visual irreversible en tan sols uns dies. Actualment disposem de potents fàrmacs antiangiogènics capaços d'aturar la progressió de la malaltia si s'apliquen a temps i de forma correcta. Aquests fàrmacs els administrem mitjançant injecció intraocular.

Glaucoma

El glaucoma es defineix com l'afectació del nervi òptic a conseqüència d'un valor inadequat de pressió intraocular, habitualment per sobre dels 21 mmHg. El diagnòstic del glaucoma es basa en tres paràmetres: valor numèric de la pressió intraocular, anatomia i valoració de la funcionalitat del nervi òptic mitjançant la campimetria visual computeritzada. Per valorar l'anatomia del nervi òptic s'utilitza la OCT. Inicialment, el glaucoma es tracta amb coliris de fàrmacs hipotensors i, en cas que la resposta no sigui satisfactòria, es pot fer un tractament amb làser o amb cirurgia.

El làser YAG permet realitzar iridotomies perifèriques terapèutiques en pacients amb glaucoma agut o preventives en casos de pacients amb hipertensió ocular i cambra anterior estreta.

Defectes de refracció

Els defectes de refracció són la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme i la presbícia. Avui dia, és possible corregir-los quirúrgicament mitjançant làser (LASIK, PRK) o la implantació de lents intraoculars (ICL). D'aquesta manera, el/la pacient pot prescindir de l'ús d'ulleres o lents de contacte.

Retinopatia diabètica

La retinopatia diabètica és conseqüència d'un control metabòlic deficient de la malaltia i pot provocar una pèrdua visual per l'aparició d'inflamació (edema) o d'hemorràgies. El tractament es basa en la fotocoagulació làser, la injecció de fàrmacs intraoculars i la cirurgia en casos més avançats. El làser de longitud d'ona verda segueix sent l'estàndard per al tractament de lesions de la retina com la retinopatia diabètica, les oclusions venoses i les ruptures perifèriques que predisposen al despreniment de retina. Actualment podem tractar aquestes lesions en tan sols uns minuts i sota anestèsia tòpica.

Altres malalties retinianes

Actualment fem servir tècniques de microcirurgia mínimament invasiva per tractar malalties com la retinopatia diabètica, el despreniment de retina, les membranes epirretinianes maculars i els forats maculars. La cirurgia es practica amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari. Si el pacient presenta una cataracta pot practicar-se una cirurgia combinada i tractar els dos processos en el mateix acte quirúrgic.

Lesions palpebrals i de vies llagrimals

A la clínica realitzem intervencions quirúrgiques de calazis, quists, berrugues i altres lesions de la parpella sota anestèsia local. També practiquem sondatges i canulacions de la via llagrimal.

Trastorns de la superfície ocular

A la clínica tractem l'ull sec, conjuntivitis, al·lèrgies i irritacions.

33WGSDWJ4800FR71_3920_00.JPG
Mi enfoque
bottom of page