SERVEIS  

CLÍNICA OFTALMOLÒGICA DR LLUÍS ARIAS

L'objectiu de la Clínica Oftalmològica és oferir un servei integral destinat a la cura de la salut ocular, tant a nivell diagnòstic com terapèutic.
 
Els nostres clients es beneficien d'una atenció acurada i personalitzada, amb el suport de les últimes tecnologies mèdiques disponibles.
 
Els principals serveis oftalmològics que oferim a la Clínica són els següents:
Tomografia de coherència òptica
 

Aquesta nova exploració ha revolucionat el diagnòstic per imatge en oftalmologia, ja que permet obtenir un escàner de la retina d'alta resolució en tan sols uns segons. La imatge obtinguda ofereix tanta qualitat que ens permet veure les diferents capes cel·lulars retinianes, com si estiguéssim davant una biòpsia "in vivo". Aquesta prova és fonamental en el diagnòstic i seguiment de malalties com la degeneració macular, la retinopatia diabètica i les oclusions venoses de la retina. També és molt útil en el glaucoma per monitoritzar el dany produït a nivell del nervi òptic. Així mateix, és possible practicar un escàner a la còrnia i en l'angle de la cambra anterior.

Fotocoagulació làser

 

 

El làser de longitud d'ona verda segueix sent l'estàndard per al tractament de lesions de la retina com la retinopatia diabètica, les oclusions venoses i les ruptures perifèriques que predisposen al despreniment de retina. Actualment podem tractar aquestes lesions en tan sols uns minuts i sota anestèsia tòpica.

Angiografia fluoresceínica
 
Aquesta prova es basa en l'administració endovenosa d'un contrast (fluoresceïna sòdica) i la posterior captació de fotografies digitals de la retina. És fonamental en el diagnòstic i seguiment de malalties com la degeneració macular, la retinopatia diabètica i les oclusions venoses de la retina. Permet localitzar amb precisió els punts que han de fotocoagular-se amb làser.

 

SERVEIS
Diagnòstic i tractament del glaucoma
 
El glaucoma es defineix com l'afectació del nervi òptic a conseqüència d'un valor inadequat de pressió intraocular, habitualment per sobre dels 21 mmHg. El diagnòstic del glaucoma es basa en tres paràmetres: valor numèric de la pressió intraocular, aspecte anatòmic del disc òptic i valoració de la funcionalitat del nervi òptic mitjançant la campimetria visual computeritzada. La pressió intraocular s'ha de mesurar amb el tonòmetre de aplanació degudament calibrat, sent poc recomanables els tonòmetres d'aire ja que ofereixen molts errors. L'aspecte anatòmic del disc òptic s'ha de valorar mitjançant fotografies per poder comparar l'evolució de les lesions al llarg del temps.

 

Campimetria visual computeritzada

 

Aquesta prova està bàsicament indicada en el diagnòstic i seguiment del glaucoma, permetent identificar les zones del camp visual danyades per l'augment de la pressió intraocular. Les noves versions de campimetria permeten escurçar el temps de l'exploració sense que la fiabilitat de la prova es vegi compromesa. Així mateix, la campimetria és útil en el diagnòstic de les neuropaties òptiques i de les distròfies retinianes.

 

Tractament de la degeneració macular

 

La degeneració macular associada a l'edat (DMAE) és la principal causa de ceguesa legal en els països occidentals. La DMAE humida o exudativa és la variant més agressiva, que sense tractament pot provocar una pèrdua visual irreversible en tan sols uns dies. Actualment disposem de potents fàrmacs antiangiogènics capaços d'aturar la progressió de la malaltia si s'apliquen a temps i de forma correcta. Aquests fàrmacs s'administren mitjançant injecció intraocular directa.

Cirurgia de cataracta

 

La cataracta és una de les principals causes de disminució de l'agudesa visual en persones de més de 60 anys al nostre medi. Actualment pot tractar-se de manera satisfactòria amb les modernes tècniques de microcirurgia mínimament invasiva, amb anestèsia tòpica i sense ingrés hospitalari. En el mateix acte quirúrgic s'implanta una lent intraocular, que pot ser multifocal o progressiva i fins i tot pot corregir l'astigmatisme previ del pacient (lent tòrica).

Làser YAG

 

Permet netejar les opacificacions capsulars de les lents intraoculars que solen produir-se amb el temps en els pacients intervinguts quirúrgicament de cataractes. És un procediment indolor, que no dura més de cinc minuts i que es realitza a la mateixa consulta.

Aquest làser també permet 

realitzar iridotomies perifèriques terapèutiques en pacients amb glaucoma agut o preventives en casos de pacients amb hipertensió ocular i cambra anterior estreta.

Cirurgia de retina i vitri

 

Actualment fem servir tècniques de microcirurgia mínimament invasiva per tractar malalties com la retinopatia diabètica, el despreniment de retina, les membranes epirretinianes maculars i els forats maculars. La cirurgia es practica amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari. Si el pacient presenta una cataracta pot practicar-se una cirurgia combinada i tractar els dos processos en el mateix acte quirúrgic.

 

Revisions a nens i adults
 

Una exploració oftalmològica completa ha d'incloure la medició de l'agudesa visual amb optotips de visió llunyana i propera, l'exploració del segment anterior amb làmpara de fenedura, la medició de la pressió intraocular amb tonòmetre de aplanació i l'exploració de fons d'ull. Els defectes de refracció s’han d’explorar amb l'ajuda de l’autorefractòmetre i confirmar mitjançant esquiascòpia, que en nens s'ha de fer sota cicloplejia. En els nens també és molt important explorar detalladament la motilitat ocular extrínseca per descartar estrabismes.

 

Cirurgia de lesions palpebrals

 

A la clínica realitzem intervencions quirúrgiques

de calazis, quists, berrugues i altres lesions de la parpella sota anestèsia local. 

Autofluorescència 

 

És una prova no invasiva que permet obtenir imatges de zones de la retina que presenten atròfia. Especialment indicada en el diagnòstic i seguiment de la degeneració macular seca.

Cirurgia refractiva amb làser excímer (LASIK)

 

Bàsicament indicada en la miopia i també en alguns casos d'hipermetropia i astigmatisme amb la finalitat de corregir el defecte òptic existent i poder prescindir de les ulleres o lents de contacte. Es realitza sota anestèsia tòpica i no sol durar més de deu minuts. El mateix dia s’intervenen els dos ulls i la recuperació visual sol ser molt ràpida.

 

Mutuas concertadas:

Telèfon:

938 938 185

TROBA'NS A:

C/Sant Gervasi, 90

08800, Vilanova i la Geltrú

CONTACTE

Tel: 93 893 81 85

Fax: 93 811 57 84

E-mail: arias@lluisariasbarquet.com

  • Wix Facebook page
  • YouTube Classic

©  2014. Clínica oftalmològica Dr. Lluís Arias. Reservats tots els drets.

El contingut de tota aquesta pàgina web està protegit per la Llei .Per als que que reproduïssin, plagiaren, distribuissin o comunicaren públicament, en tot en part, una obra literària, artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada per qualsevol mitjà, sense la preceptiva autorització pot deixar-multa o càstigs penals.

 

Oftalmólogo